Συγκριτική φιλολογία στον παρευξεινιο χωρο

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

"Συγκριτική Φιλολογία στον Παρευξείνιο Χώρο"

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

Οι εξετάσεις των υποψηφίων για εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Συγκριτική Φιλολογία στον Παρευξείνιο Χώρο» για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 θα γίνουν εξ αποστάσεως ως εξής: 

Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2021, 10:00-13:00 (η γραπτή εξέταση θα διαρκέσει 2 ώρες), εξετάσεις στην παρευξείνια γλώσσα που δήλωσε ο κάθε υποψήφιος.

Για την τουρκική γλώσσα: https://meet.lync.com/duth/gsalakid/CIL2ZJ5K

Για τη ρωσική γλώσσα: https://meet.lync.com/duth/samoirid/D5FBK2H8

Για τη βουλγαρική γλώσσα: https://meet.lync.com/duth/cmarkou/HYTEWB1J

Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2021, 10:00-12:00, εξετάσεις στο αντικείμενο της Συγκριτικής Φιλολογίας κοινές για όλους τους υποψήφιους:  

https://meet.lync.com/duth/gsalakid/9XX320LJ

Κατά τη διάρκεια της γραπτής εξέτασης τόσο στη γλώσσα όσο και στη Συγκριτική Φιλολογία οι υποψήφιοι θα έχουν ανοιχτή την κάμερα του υπολογιστή τους και θα κάθονται σε απόσταση από τον υπολογιστή με τρόπο όμως τέτοιο ώστε να φαίνονται στην κάμερα. Θα απαντήσουν στις γραπτές ερωτήσεις και στη συνέχεια θα σκανάρουν το γραπτό τους το οποίο θα αποστείλουν στο mail που θα τους δώσει ο εξεταστής εκείνη την ώρα. Οι προφορικές εξετάσεις της γλώσσας θα γίνουν αμέσως μετά το πέρας της γραπτής εξέτασης.

Scroll to Top