Συγκριτική φιλολογία στον παρευξεινιο χωρο

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

"Συγκριτική Φιλολογία στον Παρευξείνιο Χώρο"

Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών

Παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για το Π.Μ.Σ. “Συγκριτiκή Φιλολογία στον Παρευξείνιο Χώρο”. Λόγω των έκτακτων συνθηκών που επικρατούν, η αποστολή των δικαιολογητικών πρέπει να γίνει τόσο ηλεκτρονικά (και στα δύο email: gsalakid@bscc.duth.gr, secr@bscc.duth.gr), όσο και μέσω ταχυδρομείου στην ταχυδρομική διεύθυνση που αναγράφεται στην προκήρυξη.

Scroll to Top