Συγκριτική φιλολογία στον παρευξεινιο χωρο

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

"Συγκριτική Φιλολογία στον Παρευξείνιο Χώρο"

Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021 Οι εξετάσεις των υποψηφίων για εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Συγκριτική Φιλολογία στον Παρευξείνιο Χώρο» για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 θα γίνουν εξ αποστάσεως ως εξής:  Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2021, 10:00-13:00 (η γραπτή εξέταση θα διαρκέσει 2 ώρες), εξετάσεις στην παρευξείνια γλώσσα που δήλωσε ο κάθε υποψήφιος. …

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Read More »

Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών

Παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για το Π.Μ.Σ. “Συγκριτiκή Φιλολογία στον Παρευξείνιο Χώρο”. Λόγω των έκτακτων συνθηκών που επικρατούν, η αποστολή των δικαιολογητικών πρέπει να γίνει τόσο ηλεκτρονικά (και στα δύο email: gsalakid@bscc.duth.gr, secr@bscc.duth.gr), όσο και μέσω ταχυδρομείου στην ταχυδρομική διεύθυνση που αναγράφεται στην προκήρυξη.

Scroll to Top