Συγκριτική φιλολογία στον παρευξεινιο χωρο

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

"Συγκριτική Φιλολογία στον Παρευξείνιο Χώρο"

Διεθνές διαδικτυακό συνέδριο
“Επιδημία και Λογοτεχνία στις χώρες του Εύξεινου Πόντου”

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας ZOOM:
https://us02web.zoom.us/j/84208413253?pwd=WlZBU3NYRDl2RGpoQStKQTRVZ1U3QT09
Meeting-ID: 842 0841 3253
Passcode: 802669

Πρόγραμμα

Περιλήψεις

Αφίσα

Scroll to Top