Συγκριτική φιλολογία στον παρευξεινιο χωρο

Στοιχεία Επικοινωνίας

Γραμματέας: Αθανασία Αλεξίου

Email: atalexio@affil.duth.gr

Τηλέφωνο: 25310 39426

Φαξ: 25310 39413

Διευθυντής Προγράμματος: Γιώργος Σαλακίδης

Email: gsalakid@bscc.duth.gr

Scroll to Top