Συγκριτική φιλολογία στον παρευξεινιο χωρο

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

"Συγκριτική Φιλολογία στον Παρευξείνιο Χώρο"

Στοιχεία Επικοινωνίας

Γραμματέας: Κωνσταντινιά Παπαχρήστου
Τηλέφωνο: 25310 39458

Φαξ: 25310 39413

Email: secr@bscc.duth.gr

Διευθυντής Προγράμματος: Γιώργος Σαλακίδης

Email: gsalakid@bscc.duth.gr

Scroll to Top