Συγκριτική φιλολογία στον παρευξεινιο χωρο

Λειτουργία ΠΜΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

Νίκος Μαυρέλος – CV Θανάσης Κούγκουλος – CV Ευαγγελία Θωμαδάκη – CV Ηλίας Σπυριδωνίδης – CV Γιώργος Κεντρωτής – CV

Μαρία Δημάση – CV Χριστίνα Μάρκου – CV Στεφανία Αμοιρίδου – CV Γιώργος Σαλακίδης – CV Παναγιώτης Κριμπάς – CV

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

Scroll to Top