Συγκριτική φιλολογία στον παρευξεινιο χωρο

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

"Συγκριτική Φιλολογία στον Παρευξείνιο Χώρο"

Λειτουργία ΠΜΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

Νίκος Μαυρέλος – CV Θανάσης Κούγκουλος – CV Ευαγγελία Θωμαδάκη – CV Αγγελική Μουζακίτη – CV Γιώργος Κεντρωτής – CV

Μαρία Δημάση – CV Χριστίνα Μάρκου – CV Στεφανία Αμοιρίδου – CV Γιώργος Σαλακίδης – CV Παναγιώτης Κριμπάς – CV

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Scroll to Top